25 onderdelen:

amfibieen-en-reptielen-g6

Amfibieën en reptielen -G6

Doelgroep: BO - groep 6 t/m 8

Niet meer beschikbaar in de weken: 03, 04, 42, 43

Amfibieën en reptielen kunnen zowel op het land als in het water leven. In de leskist zitten oa. kunststofmodellen van kikkers, padden en hagedissen die in Nederland voorkomen.

bijengeheimen-g9

Bijengeheimen -G9

Doelgroep: BO - groep 1 t/m 4

Niet meer beschikbaar in de weken: 10, 11, 24, 25

Via verhaallijnen en buitenopdrachten leren kinderen over de levenswijze van honingbijen. Hoe vinden ze hun voedsel op planten, struiken en bomen? Wat doen ze allemaal in een bijenkast?

bomen-en-zintuigen-h1

Bomen en zintuigen -H1

Doelgroep: BO - groep 4 t/m 8

Niet meer beschikbaar in de weken: 45, 46

Bomen bieden voedsel, zuurstof en bescherming aan mens en dier. In een binnen- en een buitenles maken leerlingen kennis met allerlei eigenschappen en het belang van bomen.

fossielen-b4

Fossielen- B4

Doelgroep: BO- groep 6 t/m 8, VO- groep 1 en 2

Niet meer beschikbaar in de weken: 12, 13, 27, 29

Wat zijn fossielen? Hoe ontstaan ze? Hoe zien ze eruit? Aan de hand van echte fossielen en visueel materiaal kom je daar achter.

het-weerbericht-b1

Het weerbericht- B1

Doelgroep: Bo- groep 5,6

Had de weerman gelijk vandaag? Deze leskist is samengesteld door Veldwerk Nederland en is bedoeld voor groep 5/6. De kist bevat veel werkbladen en materialen om zelf buiten metingen te verrichten, om zo een eigen weerbericht samen te stellen.

kluts-g10

Kluts?? -G10

Doelgroep: BO- groep 5 t/m 7

Acht dieren zijn de kluts kwijt. Zij weten niet meer wat ze moeten eten, waar ze dat kunnen vinden, hoe ze een nest moeten bouwen of in welk landschap ze thuishoren. Leerlingen denken mee en leren zo over de dieren en bijbehorende biotopen.

ontdekpad-kleine-beestjes-g7

Ontdekpad Kleine Beestjes -G7

Doelgroep: BO - groep 1 t/m 8

Niet meer beschikbaar in de weken: 23, 24, 25, 26, 27, 40

In de buurt van de school zijn genoeg beestjes te vinden. Met dit ontdekpad kunt u met vrij weinig voorbereiding de leerlingen tien buitenopdrachten laten uitvoeren over wormen, mieren, slakken en allerlei andere vliegende en kruipende beestjes. Het ontdekpad bestaat uit tien basisborden die in een voet worden gezet. Aan de bovenrand van de borden worden de opdrachten geklemd en de benodigde materialen worden erbij geplaatst.

paddenstoelen-h3

Paddenstoelen- H3

Doelgroep: BO- groep 3 t/m 8

Niet meer beschikbaar in de weken: 24, 27, 41, 44, 45, 46

Paddenstoelen zijn de grote opruimers in de natuur. Dode bladeren en takken worden door paddenstoelen omgezet in nieuw voedsel voor plant en dier. Ook leer je hoe heksenkransen en elfenbanken aan hun naam komen en welke eigenschappen zij hebben.

smaaklessen-a5

Smaaklessen - A5

Doelgroep: BO - groep 1 t/m 8

Niet meer beschikbaar in de weken: 02, 03

Lesprogramma over eten en smaak.

stadsvogels-g4

Stadsvogels - G4

Doelgroep: BO- groep 3 t/m 8

Niet meer beschikbaar in de weken: 19, 20

Om ons heen zijn altijd vogels te zien. Zij hebben eigen kleuren, grootte, zang en gedrag. Met de opgezette vogels en materialen in de kist leren kinderen vogels en hun kenmerken herkennen.

tijdelijk-niet-beschikbaar-biodiversiteit-fauna-g2

* Tijdelijk niet beschikbaar* Biodiversiteit/ Fauna- G2

Doelgroep: VO groep 1 t/m 6

Niet meer beschikbaar in de weken: 22, 23

* Tijdelijk niet beschikbaar* Wat zijn kenmerken van een insect? Waarin verschilt het met andere, op het land levende geleedpotigen? De museumkoffer bevat o.a. insecten, spinachtigen en pissebedden uit de collectie van Natuurmuseum Brabant. Met behulp van determinatiesleutels, gidsen en loepen bekijken leerlingen in detail het materiaal en doen hiermee kennis op van ordening en taxonomische termen. De museumkoffer is een goede voorbereiding op het veldwerk.

tijdelijk-niet-beschikbaar-biodiversiteit-flora-h2

* Tijdelijk niet beschikbaar* Biodiversiteit/ Flora-H2

Doelgroep: Vo- groep 1 t/m 5

Niet meer beschikbaar in de weken: 08, 10, 22, 23, 24, 27

* Tijdelijk niet beschikbaar* Wilt u uw leerlingen op een boeiende manier meer kennis bijbrengen van de ordening en diversiteit van planten? Levensechte modellen van bloemen laten ze kennismaken met enkele veel voorkomende en gemakkelijk herkenbare plantenfamilies. Vereenvoudigde determinatiesleutels maken de leerling vertrouwd met het kijken naar planten en het herkennen en indelen ervan. Een goede voorbereiding op het veldwerk van Natuurmuseum Brabant!

biotopen-i3

Biotopen- I3

Doelgroep: BO- groep 7,8 en VO- groep 1,2

Door gebruik van de museumkoffer Biotopen worden leerlingen bewust gemaakt van het feit dat planten en dieren een voorkeur hebben voor de omgeving waar ze leven en dat die omgeving in de loop van de tijd kan veranderen. Ook leren ze een koppeling te leggen tussen de verspreiding van biotopen en het voorkomen van die soorten in Noord-Brabant. Museumkoffer Biotopen is geschikt voor de bovenbouw van het Basisonderwijs en de onderbouw van het Voortgezet Onderwijs.

de-dood-a3

De Dood - A3

Doelgroep: BO- groep 1 t/m 8

Natuurmuseum Brabant heeft deze koffer ontwikkeld omdat het belangrijk is dat er met kinderen over de dood wordt gepraat. De fantasie van kinderen over de dood kan enger zijn dan de werkelijkheid. Het doel van deze lessen is nadrukkelijk niet om kinderen in rouw te begeleiden. In de Museumkoffer zijn spelelementen opgenomen, de leerlingen bekijken een film, maken kennis met het stamboom maken, luisteren naar muziek, bekijken websites en schrijven zelf een stukje familiegeschiedenis.Met vier handleidingen voor groep 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8.

dieren-en-hun-kroost-mama-kwijt-g11

Dieren en hun kroost (Mama kwijt)/ G11

Doelgroep: BO- groep 1t/m 4

Niet meer beschikbaar in de weken: 40, 41

Deze museumkoffer is bedacht naar aanleiding van het prentenboek Mama kwijt. De inhoud bestaat uit leuke en leerzame opdrachten over dieren en hun jongen. Daarmee sluit deze koffer bijzonder goed aan op verschillende jaarthema’s in het (kleuter)onderwijs: moeder en kind, voorjaar, zintuigen, dingen kwijtraken of juist vinden.

duurzaamheid-c2

Duurzaamheid- C2

Doelgroep: VO - groep 1 t/m 6

Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen natuur- en milieueducatie. Het onderwerp wordt echter vaak op een negatieve manier behandeld; leerlingen krijgen vooral te horen dat ze om de aarde te kunnen redden een hoop dingen zullen moeten laten. In deze museumkoffer wilden wij het thema duurzaamheid juist op een vernieuwende, positieve manier benaderen. De nadruk ligt dan ook op nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en op aansluiting bij de leefwereld van leerlingen.

groei-b11

Groei- B11

Doelgroep: VO groep 1, 2

Groei van planten uit zaad, groei van vogels uit het ei, het voedselpakket dat de nieuweling meekrijgt om zijn leven te beginnen; we laten het zien aan de hand van foto- en filmmateriaal en prachtige modellen. De koppeling naar verkeerde voeding en teveel eten geeft de leerkracht de gelegenheid om "verborgen verleiders" in beeld te brengen en te bespreken.

migratie-a4

Migratie- A4

Doelgroep: BO- groep 7,8 en VO groep 1,2

In deze koffer wordt het begrip Migratie bij plant en dier uitgewerkt. De museumkoffer brengt de leerlingen bewustwording bij, wanneer het gaat over de versnippering van ons landschap en de gevolgen voor plant en dier in hun voortbestaan. Doelgroep: leerlingen bovenbouw BO, onderbouw VO.

natuurbeheer-i2

Natuurbeheer- I2

Doelgroep: VO- groep 1 t/m 6

Niet meer beschikbaar in de weken: 45, 46

Uw leerlingen gaan zelfstandig aan de slag met de inrichting van een ecologische verbinding tussen natuurgebieden. Met behulp van bronnenmateriaal verdiepen ze zich in de barrières, ecologische verbindingen, soorten en maatregelen. De opgedane kennis gebruiken ze vervolgens voor het inrichten van een verbinding. De museumkoffer wordt gebruikt in combinatie met de website Plan je Eigen Ruimte - Brabant, onderdeel Natuurbeheer: www.pjerbrabant.nl/natuurbeheer/. Een perfecte koffer voor vakoverstijgende samenwerking tussen biologie en aardrijkskunde!

nesten-in-steen-g5

Nesten in steen- G5

Doelgroep: BO- groep 7,8

Sommige vogels en zoogdieren broeden het liefst in gebouwen. Via beeld, geluid en opgezette exemplaren leer je meer over Gierzwaluw, Slechtvalk en Vleermuis. Leerlingen gaan ook naar buiten om die dieren terug te zien in het stadsbeeld.

stadsnatuur-i1

Stadsnatuur- I1

Doelgroep: VO- groep 1 t/m 6

Natuurmuseum Brabant is benieuwd naar hoe jongeren de natuur in de stad beleven. Groen genoeg, wat is een mooie plek? Wij nodigen leerlingen uit een reportage te maken over natuur in de stad. De museumkoffer Stadsnatuur bevat alles om deze reportage te maken: een videocamera, opnametapes en een laptop met videobewerkingssoftware. De beste reportages worden vertoond in de tentoonstelling ˜Brabant in de Ban van Buiten"! De museumkoffer leent zich goed voor vakoverstijgende samenwerking tussen biologie en CKV.

voeding-a2

Voeding- A2

Doelgroep: BO groep 7,8

Voeding is hot, zeker met de actuele voedselschandalen en -misverstanden. Keurmerken, logo's, etiketten, tegenstrijdige berichten en onderzoeken...Deze koffer gaat voornamelijk in op de functie van voeding, wat wel en niet gezond is en welke weg voedsel aflegt voordat het überhaupt in de supermarkt ligt. Eerst wordt de eigen kennis, gewoonten en gebruiken bekeken, om vervolgens een link te leggen naar de waarde van (gezond) voedsel. Daarnaast is er ook aandacht voor de invloed van eetgewoonten en behoeften op natuur- en milieuaspecten.

voortplanting-b10

Voortplanting- B10

Doelgroep: BO- groep 7,8 en VO- groep 1,2

Niet meer beschikbaar in de weken: 23, 24

Drie omvangrijke museumkoffers over voortplanting bij plant en dier. Het onderwerp wordt door middel van schitterende modellen behandeld. Ook Kunstmatige inseminatie komt aan bod, evenals de wijze waarop de mens de voortplanting van het gedomesticeerde dier in zijn greep heeft. Andere mogelijkheden: een imker in de klas of een bezoek bij een van de "Klasseboeren" in de omgeving van Tilburg, met uitleg over voortplanting bij boerderijdieren. De museumkoffer is ook perfect bruikbaar voor natuurverenigingen of lezingen.

zintuigen-ruiken-en-proeven-b8

Zintuigen/ Ruiken en proeven-B8

Doelgroep: BO-groep 3 t/m 8

Niet meer beschikbaar in de weken: 22, 23

B8 - Zintuigen - Ruiken en proeven Doelgroep : BO - groep 3 t/m 8 De koffer bevat allerlei leuke en speelse activiteiten voor uw leerlingen over ruiken en proeven. Leerlingen bekijken hun eigen mond en neus, doen ervaringen op met proeven en ruiken en leren over gebruik van de neus en geur in dieren- en plantenrijk. U kunt de activiteiten klassikaal uitvoeren of u laat de leerlingen deze zelfstandig doen.

zintuigen-voelen-b9

Zintuigen/ Voelen-B9

Doelgroep: groep 3 t/m 8

Niet meer beschikbaar in de weken: 02, 03, 22, 23

De koffer bevat allerlei leuke en speelse activiteiten voor uw leerlingen over voelen. De leerlingen bekijken hun eigen huid, doen activiteiten met voelen en leren over het gebruik van tast in het dieren- en plantenrijk. U kunt de activiteiten klassikaal uitvoeren of u laat de leerlingen deze zelfstandig doen.